سطوح رشته

 

ردیف

نام دانشگاه

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکترا

1

آزاد- الیگودرز

*

 

 

 

2

آزاد- تنکابن

 

*

 

 

3

آزاد- تهران

 

*

 

 

4

آزاد- شیراز

 

*

 

 

5

آزاد-اراک

 

*

 

 

6

آزاد-بوشهر

*

*

*

 

7

تهران

 

*

*

 

8

هنر تهران

 

*

*

 درسهای رشته

 

ردیف

نام درس

ردیف

نام درس

1

آشنایی با ادبیات معاصر ایران

2

آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان

3

آشنایی با صحنه سینما و تلویزیون

4

آشنایی با طراحی و دوخت لباس

5

آشنایی با فضاهای سنتی

6

آشنایی با فیلمنامه نویسی

7

آشنایی با متون فارسی نمایشی 1

8

آشنایی با متون فارسی نمایشی 2

9

آشنایی با هنر در تاریخ

10

اجرای کارگاه نمایش ایرانی 1

11

اجرای کارگاه نمایش ایرانی 2

12

اصول و فنون نمایشنامه نویسی 1

13

اصول و فنون نمایشنامه نویسی 2

14

اصول و مبانی ارتباطات

15

اصول کارگردانی نمایش تلویزیونی

16

اصول کارگردانی نمایش رادیویی

17

امکانات صحنه

18

بازیگری 1

19

بازیگری 2

20

بازیگری رادیو و تلویزیون

21

بازیگری نمایش عروسکی

22

بدن 1

23

بدن 2

24

بررسی نظریه‌های جدید در ادبیات

25

بیان 1

26

بیان 2

27

پایان نامه رساله

28

پایان‌نامه

29

پرسپکتیو در صحنه

30

تاریخ ادبیات نمایشی 1

31

تاریخ ادبیات نمایشی 2

32

تاریخ ادبیات نمایشی 3

33

تاریخ تحولات دکور

34

تاریخ تطبیقی ادبیات ایران و جهان

35

تاریخ فلسفه

36

تاریخ لباس در غرب و ایران

37

تاریخ نماشی عروسکی

38

تاریخ نمایش 1

39

تاریخ نمایش 2

40

تحلیل نمایشنامه 1

41

تحلیل نمایشنامه 2

42

تربیت حس 1

43

تربیت حس 2

44

ترکیب در صحنه

45

تعزیه شناسی

46

جامعه شناسی 1

47

جامعه شناسی 2

48

جنبه‌های نمایشی در فارسی 1

49

حرکت 1

50

حرکت 2

51

داستان نویسی 1

52

داستان نویسی 2

53

دیدن و تحلیل نمایش عروسکی

54

دیدن و تحلیل نمایشنامه 1

55

دیدن و تحلیل نمایشنامه 2

56

روش تحقیق

57

روش تحقیق در هنر

58

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

59

زبان تخصصی 1

60

زبان تخصصی 2

61

زبان شناسی عمومی

62

سبکها و شیوه‌های اجرا

63

سبکهای ادبی جهان

64

شخصیت شناسی 1

65

شخصیت شناسی 2

66

شناخت مواد

67

شیوه‌های نمایش در ایران

68

صنایع ادبی

69

صوت

70

طراحی صحنه نمایش عروسکی 1

71

طراحی صحنه نمایش عروسکی 2

72

طراحی و نقاشی 1

73

طراحی و نقاشی 2

74

طراحی و نقاشی 3

75

فرهنگ عامه و تمثیل شناسی

76

فن بیان 1

77

فن بیان 2

78

ماسک و گریم

79

مبانی بازیگری 1

80

مبانی بازیگری 2

81

مبانی دکور و صحنه آرایی 1

82

مبانی دکور و صحنه آرایی 2

83

مبانی نمایش عروسکی 1

84

مبانی نمایش عروسکی 2

85

مبانی نمایشنامه نویسی 1

86

مبانی نمایشنامه نویسی 2

87

مبانی هنرهای تجسمی

88

مبانی کارگردانی 1

89

مبانی کارگردانی 2

90

موسیقی در نمایش

91

موسیقی در نمایش عروسکی

92

نشانه‌های معنا در ادبیات نماشی

93

نقد ادبیات نمایشی

94

نقد ادبیات نمایشی 2

95

نقد در نمایش 1

96

نقد در نمایش 2

97

نقشه کشی

98

نگارش برای رادیو و تلویزیون

99

نمایش ایمایی 1

100

نمایش ایمایی 2

101

نمایش در ایران

102

نمایش معاصر ایران

103

نمایشنامه نویسی

104

نمایشنامه نویسی 2

105

نمایشنامه نویسی رادیو تلویزیونی

106

نمایشنامه نویسی عروسکی 1

107

نمایشنامه نویسی عروسکی 2

108

نور در صحنه

109

کارگاه دکور 1

110

کارگاه دکور و صحنه آرایی 1

111

کارگاه دکور و صحنه آرایی 2

112

کارگاه فیلمنامه نویسی پیشرفته

113

کارگاه نرنگ

114

کارگاه نمایش عروسکی 1

115

کارگاه نمایش عروسکی 2

116

کارگاه نمایش عروسکی 3

117

کارگاه نمایش عروسکی 4

118

کارگاه نمایشنامه نویسی پیشرفته

119

کارگردانی 1

120

کارگردانی 2

121

کارگردانی 3

122

کارگردانی 4

123

کودک و نمایش

 

 

گرایش‌ ادبیات‌ نمایشی‌:
هر متن‌ نمایش‌ علاوه‌ بر هدفی‌ که‌ متن‌ به‌ خاطر دست‌یافتن‌ به‌ آن‌ به‌ رشته‌ تحریر درمی‌آید، متکی‌ و پایدار بر سه‌ عامل‌ اساسی‌ شخص‌ بازیگر، عمل‌ و بیان‌ است‌ که‌ در ترکیب‌ با یکدیگر نمایشنامه‌ را ایجاد می‌کند. در گرایش‌ نمایشنامه‌نویسی‌، دانشجو می‌آموزد که‌ چگونه‌ یک‌ نمایشنامه‌ را برای‌ اجرا بر روی‌ صحنه‌ بنویسد؛ یعنی‌ چگونه‌ خود را جای‌ یک‌ یک‌ افراد نمایش‌ گذاشته‌ و شخصیت‌ آنها را به درستی‌ خلق‌ کند‌ و با ایجاد گره‌های‌ نمایشی‌ و بازکردن‌ آنها، نمایش‌ را از اول‌ تا آخر به‌ جلو ببرد.
درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :
دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ نمایش :
تاریخ‌ نمایش‌، جامعه‌شناسی‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ و جهان‌، آشنایی‌ با هنرهای‌ تجسمی‌، اصول‌ و مبانی‌ ارتباطات‌، آشنایی‌ با هنر در تاریخ‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ معاصر ایران‌ و جهان‌، فرهنگ‌ عامه‌ و تمثیل‌شناسی‌، تاریخ‌ فلسفه‌، آشنایی‌ با تعزیه‌، مبانی‌ دکور و صحنه‌آرایی‌، مبانی‌ نمایشنامه‌نویسی‌، مبانی‌ بازیگری‌، مبانی‌ نمایش‌ عروسکی‌، روش‌ تحقیق‌ و تدوین‌ پایان‌نامه‌، نمایش‌ در ایران‌.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ ادبیات‌ نمایشی‌:
آشنایی‌ با متون‌ فارسی‌نمایشی‌ ، تاریخ‌ ادبیات‌ نمایشی‌ ، اصول‌ و فنون‌ نمایشنامه‌نویسی‌، داستان‌نویسی‌، سبکهای‌ ادبی‌ جهان‌، نقد در نمایش‌ ، شخصیت‌شناسی‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، آشنایی‌ با فیلمنامه‌نویسی‌، نمایشنامه‌نویسی‌ رادیو و تلویزیون‌، پایان‌نامه‌.
گرایش‌ کارگردانی:
در قدیم‌ کارگردان‌ تنها مراقب‌ بود که‌ "وحدت‌ نمایش‌" حفظ‌ شود اما امروزه‌ کارگردان‌ مسؤولیت‌ "معنی‌" آن‌ را نیز برعهده‌ دارد. کار هنری‌ کارگردان‌ را می‌توان‌ به‌ دو مرحله‌ تقسیم‌ کرد. نخستین‌ بخش‌ تهیه‌ و تدارک‌ و مشتمل‌ بر انتخاب‌ متن‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ و انتخاب‌ بازیگر است‌ و بخش‌ دوم‌ کار عملی‌ با بازیگران‌؛ یعنی‌ فرآیند تمرین‌ می‌باشد.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ کارگردانی‌:
کارگردانی‌، تحلیل‌ نمایشنامه‌، نمایش‌ ایمائی‌، امکانات‌ صحنه‌، موسیقی‌ صحنه‌، موسیقی‌ در نمایش‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، سبک‌ها و شیوه‌های‌ اجرا، ماسک‌ و گریم‌، دکور، اصول‌ کارگردانی‌ نمایش‌ رادیوئی‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، اجرای‌ کارگاهی‌ نمایش‌های‌ ایران‌، ترکیب‌ در صحنه‌، اصول‌ کارگردانی‌ نمایش‌ تلویزیونی‌، پایان‌نامه‌.
گرایش‌ بازیگری‌:
بازیگری‌ در مفهوم‌ حرفه‌ای‌ آن‌، کشف‌ حقیقت‌ بی‌ هیچ‌ ابهامی‌ در گفتار نویسنده‌ و انتقال‌ این‌ کشف‌ به‌ تماشاگر است‌. در واقع‌ بازیگر، یعنی‌ کسی‌ که‌ با صداقت‌ تمام‌ به‌ آنچه‌ بر روی‌ صحنه‌ می‌گذرد، ایمان‌ داشته‌ باشد و با تمام‌ وجود نقش‌ خود را بر روی‌ صحنه‌ تجربه‌ کرده‌ و در واقع‌ بر روی‌ صحنه‌ زندگی‌ کند.باید گفت که هنر بازیگری در طول تاریخ پیشرفت قابل توجهی داشته و روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی در این هنر ایجاد شده است. در نتیجه امروزه تحصیل آکادمیک بازیگری ضروری است.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ بازیگری‌:
امکانات‌ صحنه‌، نمایش‌ ایمائی‌، تحلیل‌ نمایشنامه‌، بدن‌، بیان‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، ماسک‌ و گریم‌، سبک‌ها و شیوه‌های‌ اجرا، شخصیت‌شناسی‌، تربیت‌ حس‌، بازیگری‌، اجرای‌ کارگاه‌های‌ نمایش‌های‌ ایرانی‌، بازیگری‌ سینما، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، بازیگری‌ رادیو و تلویزیون‌، پایان‌نامه‌.
گرایش‌ صحنه‌آرایی‌:
یک‌ صحنه‌آرا با توجه‌ به‌ امکانات‌ سالن‌ و دستگاه‌های‌ مکانیکی‌ موجود، فضای‌ کلی‌ نمایش‌ را ایجاد می‌کند و به‌ همین‌ دلیل‌ طراح‌ نور، طراح‌ لباس‌ و چهره‌پرداز زیر نظر وی‌ فعالیت‌ می‌کنند. همچنین‌ یک‌ صحنه‌آرا تلاش‌ می‌کند تا به‌ ساده‌ترین‌ وجه‌، حس‌های‌ موجود در نمایش‌ را به‌ یاری‌ دکور ایجاد نماید چون‌ حتی‌ یک‌ رنگ‌ نامناسب‌ در صحنه‌، می‌تواند فضا را مخدوش‌ کند.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ صحنه‌آرایی‌ :
طراحی‌ و نقاشی‌، نقشه‌کشی‌، شناخت‌ مواد، آشنایی‌ با فضاهای‌ سنتی‌ ایران‌، آشنایی‌ با طراحی‌ و دوخت‌ لباس‌، تاریخ‌ تحولات‌ دکور، امکانات‌ صحنه‌، کارگاه‌ رنگ‌، پرسپکتیو در صحنه‌، نور در صحنه‌، تاریخ‌ لباس‌ در غرب‌ و ایران‌، ماسک‌ و گریم‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، کارگاه‌ دکور و صحنه‌آرایی‌، اجرای‌ کارگاهی‌ نمایش‌های‌ ایرانی‌، طراحی‌ صحنه‌ نمایش‌ عروسکی‌، آشنایی‌ با صحنه‌ سینمائی‌ و تلویزیونی‌، صوت‌، پایان‌نامه‌.
گرایش‌ نمایش‌ عروسکی:
نمایش عروسکی یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های نمایش است که در دوران‌های گذشته هنگامی که ظاهراً سرگرمی‌های کمی وجود داشت، جوانان و پیران از هر طبقه اجتماعی شیفته آن بودند چون با آن که عروسک‌ها بی‌جان هستند، نمایش عروسکی نزدیک‌تر از هر شکل نمایشی با تماشاگر رابطه برقرار می‌کند و عروسک‌گردان با مهارت بسیار، نظریات اخلاقی، سیاسی واجتماعی خود را از طریق نمایش بازگو می‌کند. در حال‌ حاضر نمایش‌ عروسکی‌ رونق‌ گذشته‌ را ندارد و در بسیاری‌ از کشورها تنها شیوه‌ای‌ از تئاتر کودک‌ و نوجوان‌ قلمداد می‌شود. حتی‌ اگر ما نیز آن را شیوه‌ای از تئاتر کودک و نوجوان قلمداد کنیم، باید برای‌ پاسخگویی‌ به‌ خیل‌ عظیم‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ کشورمان‌ به‌ آموزش‌ این‌ شیوه‌ از نمایش‌ بپردازیم‌ تا دانشجویان‌ رشته‌ تئاتر ضمن‌ آشنایی‌ با ساخت‌ و کار انواع‌ عروسک‌ها از جمله‌ عروسک‌ نخی‌، میله‌ای‌، دستکشی‌ و سایه‌ای‌ و همچنین‌ آموزش‌ فن‌ صدا بتوانند در این‌ زمینه‌ مهارت‌های‌ لازم‌ را کسب‌ کنند.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ نمایش‌ عروسکی‌:
کارگاه‌ نمایش‌ عروسکی‌، طراحی‌ و نقاشی‌، فن‌ بیان‌، نمایشنامه‌نویسی‌ عروسکی‌، موسیقی‌ در نمایش‌، شناخت‌ مواد، تاریخ‌ نمایش‌ عروسکی‌، آشنایی‌ با فضاهای‌ سنتی‌، موسیقی‌ در نمایش‌ عروسکی‌، ماسک‌ و گریم‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، کارگردانی‌ نمایش‌ عروسکی‌، طراحی‌ صحنه‌ نمایش‌ عروسکی‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ کودکان‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌ عروسکی‌، بازیگری‌ نمایش‌ عروسکی‌، کودک‌ و نمایش‌، پایان‌نامه‌.
توانایی‌های‌ لازم‌ :
هنر تئاتر یک‌ هنر جمعی‌ است‌؛ یعنی‌ یک‌ هنرمند تئاتر نمی‌تواند به‌ تنهایی‌ فعالیت‌ کند به‌ همین‌ دلیل‌ باید فردی‌ انعطاف‌پذیر بوده‌ و توانایی‌ کار گروهی‌ را داشته‌ باشد. همچنین‌ لازم است فردی‌ خلاق‌ و نوآور باشد. یک‌ بازیگر باید علاوه‌ بر صدای‌ رسا و بدون‌ تنش‌ و لرزش‌ و آمادگی‌ جسمانی‌ خوب‌، اندیشه‌ای‌ پویا و حسی‌ قوی‌ داشته‌ باشد تا بتواند فضای‌ ذهنی‌ نمایش‌ را تصور کرده‌ و بازسازی‌ کند. دانشجوی‌ ادبیات‌ نمایشی‌ نیز باید قلم‌ خوبی‌ داشته‌ و اطلاعات‌ عمیقی‌ در مورد اقتصاد، روانشناسی‌، جامعه‌شناسی‌، فرهنگ‌ و ادبیات‌ ایران‌ و جهان‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ صبور و با حوصله‌ باشد چون‌ نوشتن‌ یک‌ نمایشنامه‌ روزها و حتی‌ ماه‌ها طول‌ می‌کشد.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران :
هنر تئاتر که‌ به‌ تعبیری‌ همزاد انسان‌ است‌، برجستگی‌ و اهمیت‌ خاصی‌ دارد. چون‌ نماد ارزشمندی‌ از شعائر، جشن‌ها، سوگ‌ها، فرهنگ‌ و اندیشه‌ یک‌ جامعه‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ باید به‌ آموزش‌ و گسترش‌ این‌ هنر اهتمام‌ ورزید. یعنی‌ نباید سالنهای‌ تئاتر ما به‌ چند سالن‌ در شهر تهران‌ محدود شود و نباید فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌ تئاتر بیکار بوده‌ یا شغلی‌ بی‌ارتباط‌ با تحصیلات‌ دانشگاهیشان‌ داشته‌ باشند. اما متأسفانه‌ در عمل‌ بسیاری‌ از فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ جذب‌ بازار کار نمی‌شوند و با این‌ که‌ در چند سال‌ اخیر شاهد رشد قابل‌ توجه‌ هنر تئاتر بوده‌ایم، اما هنوز این‌ هنر به‌ توجه‌ بیشتر مالی‌ و معنوی‌ نیازمند است‌. البته‌ در حال‌ حاضر نیز یک‌ فارغ‌التحصیل‌ مستعد این‌ رشته‌ که‌ خلاقیت‌ و دانش‌ لازم‌ را داشته‌ باشد، هیچ‌ وقت‌ بیکار نخواهد ماند و حتی‌ به‌ جای‌ این‌ که‌ او به‌ دنبال‌ کار باشد، دیگران‌ به‌ دنبال‌ او خواهند بود و می‌تواند در مراکز دولتی‌ مثل‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ یا صداوسیما مشغول‌ شود یا در گروه‌های‌ آزاد هنری‌ فعالیت‌ اجرایی‌ داشته‌ باشد.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش